2003 The Ellen DeGeneres Show

رده سنی  |   |  کمدي  |  Syndication  |  ساخت (USA)
7.3
IMDb Rate امتیاز:
     
IMDb Rate امتیاز: 7.3/10 از 11,606 نفر  

برنامه The Ellen DeGeneres Show که معمولا با نام ساده، الن شناخته می‌شود یک تاک شوی آمریکایی است که مجری آن کمدین آمریکایی الن دی‌جنرس است. این برنامه از هنگام اجرای آن تاکنون برنده ۳۲ جایزه امی شده‌ است.

وضعیت پخش :

ادامه دارد

روز پخش :

دو شنبه ها

آخرین قسمت :

1 ماه 14 روز پیش (S20E1710 : Liev Schreiber, Brett Eldredge)

قسمت بعدی :

14 روز دیگر (S20E1710 : TBA)

کارگردان:

نویسنده:

, ,
شاخص ها:
رتبه 6 در برترین سریال های ژانر مصاحبه ای
برنده 76 جایزه ، کاندید 86 جایزه مشاهده همه جوایز »
لینک های دانلود موجود
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 2017
166 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.2017.04.21.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.2017.04.26.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
166 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.2017.05.01.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
164 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.2017.05.25.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
166 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.01.03.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
166 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.01.04.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.01.05.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.01.06.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.01.09.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
163 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.01.10.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.01.11.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
166 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.01.12.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
166 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.01.13.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
164 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.01.16.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.01.17.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.01.18.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
167 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.01.19.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
166 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.01.23.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.01.24.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
168 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.01.25.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.01.26.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
166 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.01.27.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
163 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.01.30.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
164 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.01.31.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
166 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.02.01.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
164 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.02.02.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
164 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.02.03.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
164 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.02.06.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.02.07.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
164 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.02.08.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.02.09.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
166 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.02.10.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.02.13.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.02.14.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.02.15.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.02.17.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
164 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.02.20.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
159 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.02.21.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
164 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.02.22.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
164 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.02.23.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.02.24.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
163 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.02.27.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.02.28.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.03.01.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
166 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.03.02.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
166 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.03.03.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.03.13.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.03.14.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
164 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.03.15.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
167 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.03.16.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
166 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.03.17.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.03.21.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.03.22.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
163 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.03.23.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
166 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.03.24.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
164 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.04.03.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
166 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.04.04.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.04.05.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
158 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.04.06.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
166 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.04.07.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
163 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.04.10.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
166 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.04.11.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.04.12.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
167 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.04.13.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.04.14.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
166 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.04.18.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.04.19.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.04.20.720p.HDTV.x264-FiHTV-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.04.24.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
165 MBhttpX264The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.04.27.720p.HDTV.x264-ALTEREGO-BWBP.mkv
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 2016
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 2015
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season ellen
دانلود شو تلویزیونی The Ellen DeGeneres Show 2017.05.01

برنامه The Ellen DeGeneres Show که معمولا با نام ساده، الن شناخته می‌شود یک تاک شوی آمریکایی است که مجری آن کمدین آمریکایی الن دی‌جنرس است. این برنامه از هنگام اجرای آن تاکنون برنده ۳۲ جایزه امی شده‌ است.

Share
ژانر :
شبکه :
امتیاز:
7.3/10 از 11,366 رای IMDb Rate
محصول کشور :
زبان :
بازیگران :
Ellen DeGeneres
Herself - Host/Herself - Hostess/Herself/Himself - Host/Sofía Vergara.

Stephen Boss
Himself - Guest DJ/Himself.

Anthony Okungbowa
Himself - DJ/Himself/Himself - Guest DJ.

Justin Bieber
Himself/Himself - Musical Guest/Himself - Guest/Himself - Musical guest.

720P :
902 MB |The.Ellen.DeGeneres.2017.05.01.720p.HDTV.x264-FiHTV.mkv
دانلود شو تلویزیونی The Ellen DeGeneres Show 2017.04.26

برنامه The Ellen DeGeneres Show که معمولا با نام ساده، الن شناخته می‌شود یک تاک شوی آمریکایی است که مجری آن کمدین آمریکایی الن دی‌جنرس است. این برنامه از هنگام اجرای آن تاکنون برنده ۳۲ جایزه امی شده‌ است.

Share
ژانر :
شبکه :
امتیاز:
7.3/10 از 11,366 رای IMDb Rate
محصول کشور :
زبان :
بازیگران :
Ellen DeGeneres
Herself - Host/Herself - Hostess/Herself/Himself - Host/Sofía Vergara.

Stephen Boss
Himself - Guest DJ/Himself.

Anthony Okungbowa
Himself - DJ/Himself/Himself - Guest DJ.

Justin Bieber
Himself/Himself - Musical Guest/Himself - Guest/Himself - Musical guest.

720P :
998 MB |The.Ellen.DeGeneres.2017.04.26.720p.HDTV.x264-FiHTV.mkv
دانلود شو تلویزیونی The Ellen DeGeneres Show 2017.05.25

برنامه The Ellen DeGeneres Show که معمولا با نام ساده، الن شناخته می‌شود یک تاک شوی آمریکایی است که مجری آن کمدین آمریکایی الن دی‌جنرس است. این برنامه از هنگام اجرای آن تاکنون برنده ۳۲ جایزه امی شده‌ است.

Share
ژانر :
شبکه :
امتیاز:
7.3/10 از 11,366 رای IMDb Rate
محصول کشور :
زبان :
بازیگران :
Ellen DeGeneres
Herself - Host/Herself - Hostess/Herself/Himself - Host/Sofía Vergara.

Stephen Boss
Himself - Guest DJ/Himself.

Anthony Okungbowa
Himself - DJ/Himself/Himself - Guest DJ.

Justin Bieber
Himself/Himself - Musical Guest/Himself - Guest/Himself - Musical guest.

720P :
1 GB |The.Ellen.DeGeneres.2017.05.25.720p.HDTV.x264-FiHTV.mkv
دانلود شو تلویزیونی The Ellen DeGeneres Show 2017.04.21

برنامه The Ellen DeGeneres Show که معمولا با نام ساده، الن شناخته می‌شود یک تاک شوی آمریکایی است که مجری آن کمدین آمریکایی الن دی‌جنرس است. این برنامه از هنگام اجرای آن تاکنون برنده ۳۲ جایزه امی شده‌ است.

Share
ژانر :
شبکه :
امتیاز:
7.3/10 از 11,366 رای IMDb Rate
محصول کشور :
زبان :
بازیگران :
Ellen DeGeneres
Herself - Host/Herself - Hostess/Herself/Himself - Host/Sofía Vergara.

Stephen Boss
Himself - Guest DJ/Himself.

Anthony Okungbowa
Himself - DJ/Himself/Himself - Guest DJ.

Justin Bieber
Himself/Himself - Musical Guest/Himself - Guest/Himself - Musical guest.

720P :
1.1 GB |The.Ellen.DeGeneres.2017.04.21.720p.HDTV.x264-FiHTV.mkv
دانلود شو تلویزیونی: The Ellen DeGeneres Show 2017.04.27

برنامه The Ellen DeGeneres Show که معمولا با نام ساده، الن شناخته می‌شود یک تاک شوی آمریکایی است که مجری آن کمدین آمریکایی الن دی‌جنرس است. این برنامه از هنگام اجرای آن تاکنون برنده ۳۲ جایزه امی شده‌ است.

Share
ژانر :
شبکه :
امتیاز:
7.3/10 از 11,350 رای IMDb Rate
محصول کشور :
زبان :
بازیگران :
Ellen DeGeneres
Herself - Host/Herself - Hostess/Herself/Himself - Host/Sofía Vergara.

Stephen Boss
Himself - Guest DJ/Himself.

Anthony Okungbowa
Himself - DJ/Himself/Himself - Guest DJ.

Justin Bieber
Himself/Himself - Musical Guest/Himself - Guest/Himself - Musical guest.

720P :
1.4 GB |The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.04.27.720p.HDTV.x264-ALTEREGO.mkv
دانلود شو تلویزیونی: The Ellen DeGeneres Show 2017.04.24

برنامه The Ellen DeGeneres Show که معمولا با نام ساده، الن شناخته می‌شود یک تاک شوی آمریکایی است که مجری آن کمدین آمریکایی الن دی‌جنرس است. این برنامه از هنگام اجرای آن تاکنون برنده ۳۲ جایزه امی شده‌ است.

Share
ژانر :
شبکه :
امتیاز:
7.3/10 از 11,350 رای IMDb Rate
محصول کشور :
زبان :
بازیگران :
Ellen DeGeneres
Herself - Host/Herself - Hostess/Herself/Himself - Host/Sofía Vergara.

Stephen Boss
Himself - Guest DJ/Himself.

Anthony Okungbowa
Himself - DJ/Himself/Himself - Guest DJ.

Justin Bieber
Himself/Himself - Musical Guest/Himself - Guest/Himself - Musical guest.

720P :
1.2 GB |The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.04.24.720p.HDTV.x264-ALTEREGO.mkv
دانلود شو تلویزیونی: The Ellen DeGeneres Show 2017.04.20

برنامه The Ellen DeGeneres Show که معمولا با نام ساده، الن شناخته می‌شود یک تاک شوی آمریکایی است که مجری آن کمدین آمریکایی الن دی‌جنرس است. این برنامه از هنگام اجرای آن تاکنون برنده ۳۲ جایزه امی شده‌ است.

Share
ژانر :
شبکه :
امتیاز:
7.3/10 از 11,312 رای IMDb Rate
محصول کشور :
زبان :
بازیگران :
Ellen DeGeneres
Herself - Host/Herself - Hostess/Herself/Himself - Host/Sofía Vergara.

Stephen Boss
Himself - Guest DJ/Himself.

Anthony Okungbowa
Himself - DJ/Himself/Himself - Guest DJ.

Justin Bieber
Himself/Himself - Musical Guest/Himself - Guest/Himself - Musical guest.

720P :
1 GB |The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.04.20.720p.HDTV.x264-FiHTV.mkv
دانلود شو تلویزیونی: The Ellen DeGeneres Show 2017.04.19

برنامه The Ellen DeGeneres Show که معمولا با نام ساده، الن شناخته می‌شود یک تاک شوی آمریکایی است که مجری آن کمدین آمریکایی الن دی‌جنرس است. این برنامه از هنگام اجرای آن تاکنون برنده ۳۲ جایزه امی شده‌ است.

Share
ژانر :
شبکه :
امتیاز:
7.3/10 از 11,303 رای IMDb Rate
محصول کشور :
زبان :
بازیگران :
Ellen DeGeneres
Herself - Host/Herself - Hostess/Herself/Himself - Host/Sofía Vergara.

Stephen Boss
Himself - Guest DJ/Himself.

Anthony Okungbowa
Himself - DJ/Himself/Himself - Guest DJ.

Justin Bieber
Himself/Himself - Musical Guest/Himself - Guest/Himself - Musical guest.

720P :
1.1 GB |The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.04.19.720p.HDTV.x264-FiHTV.mkv
دانلود شو تلویزیونی: The Ellen DeGeneres Show 2017.04.18

برنامه The Ellen DeGeneres Show که معمولا با نام ساده، الن شناخته می‌شود یک تاک شوی آمریکایی است که مجری آن کمدین آمریکایی الن دی‌جنرس است. این برنامه از هنگام اجرای آن تاکنون برنده ۳۲ جایزه امی شده‌ است.

Share
ژانر :
شبکه :
امتیاز:
7.3/10 از 11,303 رای IMDb Rate
محصول کشور :
زبان :
بازیگران :
Ellen DeGeneres
Herself - Host/Herself - Hostess/Herself/Himself - Host/Sofía Vergara.

Stephen Boss
Himself - Guest DJ/Himself.

Anthony Okungbowa
Himself - DJ/Himself/Himself - Guest DJ.

Justin Bieber
Himself/Himself - Musical Guest/Himself - Guest/Himself - Musical guest.

720P :
948 MB |The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.04.18.720p.HDTV.x264-FiHTV.mkv
دانلود شو تلویزیونی: The Ellen DeGeneres Show 2017.04.17

برنامه The Ellen DeGeneres Show که معمولا با نام ساده، الن شناخته می‌شود یک تاک شوی آمریکایی است که مجری آن کمدین آمریکایی الن دی‌جنرس است. این برنامه از هنگام اجرای آن تاکنون برنده ۳۲ جایزه امی شده‌ است.

Share
ژانر :
شبکه :
امتیاز:
7.3/10 از 11,303 رای IMDb Rate
محصول کشور :
زبان :
بازیگران :
Ellen DeGeneres
Herself - Host/Herself - Hostess/Herself/Himself - Host/Sofía Vergara.

Stephen Boss
Himself - Guest DJ/Himself.

Anthony Okungbowa
Himself - DJ/Himself/Himself - Guest DJ.

Justin Bieber
Himself/Himself - Musical Guest/Himself - Guest/Himself - Musical guest.

720P :
984 MB |The.Ellen.DeGeneres.Show.2017.04.17.720p.HDTV.x264-FiHTV.mkv
صفحه 1 از 6123456